FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om Artikelbanken.

Vad är Verbum Artikelbanken? 
Verbum Artikelbanken ger församlingar och pastorat i Svenska kyrkan tillgång till kvalitetssäkrat innehåll att använda i sina egna kanaler.

Vad får jag om jag köper tjänsten? 
Du får ett stort antal färdigskrivna artiklar på olika teman med bilder samt färdigskriven text att publicera i sociala medier. Helt enkelt kompletta artiklar att kunna använda i er församlingstidning, på er webb eller i andra kanaler. 

Får jag skapa egen layout med innehållet? 
Artiklarna får du i råtext och bilderna är friköpta. Du får skapa en egen layout. 

Vilka rättigheter finns för bild och text? 
Bilder och texter är alltid friköpta av Verbum och får användas i print och webb av dig som kund. Du får däremot inte skicka vidare materialet till någon som inte är kund. 

Får jag redigera texterna? 
Du förbinder dig att inte förändra materialet genom t.ex. förkortningar eller tillägg, förutom vad som kan anses vara sedvanlig redigering. Till sedvanlig redigering räknas meningsbyggnad, ordval, korrekturfel. Du som kund kan addera text före/efter artikeln, men aldrig inbrutet i en artikel från Artikelbanken. Verbums artiklar från Artikelbanken ska publiceras i sin helhet, tydligt avgränsat från annan text, med skribentens namn samt Verbums.

Får jag redigera bilderna?
Enklare redigering är tillåten, såsom att ljusa upp en bild. Beskärning eller annan förändring av bild är inte tillåten. 

Får jag använda artiklarna utan tillhörande bilder?
Ja, du kan använda texten utan tillhörande bilder och välja egna bilder, men det ska tydligt framgå att texten är från Verbum och bilderna från annan källa. 

Får jag använda bilderna fristående från artiklarna?
Bilder som ingår i artiklar får ej användas i annat syfte än i samband med publicering av det köpta materialet. 

Vem får köpa tjänsten Verbum Artikelbanken? 
Du som är anställd inom Svenska kyrkan, alla förfrågningar till köp granskas innan godkännande. 

Vad kostar tjänsten?
Ett abonnemang på Artikelbanken kostar 1663kr/månad. Vårt standardavtal för fakturering är 30 dagar.

Hur tecknar jag ett abonnemang?
Klicka på knappen "Prenumerera" och fyll i dina uppgifter, följ sedan instruktionerna.

Hur säger jag upp abonnemanget?
Vi uppsägning av abonnemanget är det 3 månaders uppsägningstid.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vem äger upphovsrätten för materialet?
Verbum äger alltid den ideella upphovsrätten till materialet, vilket innebär att du kan bli ersättningsskyldig om du förvanskat materialet eller publicerat det utan att ange upphovspersonens, skribenten och fotografens samt Verbums, namn. 

Prenumerera på Artikelbanken!

Dessa artiklar med tillhörande bilder är publicerade av Verbum AB.

För att använda dessa texter och bilder behöver du vara prenumerant på Artikelbanken samt arbeta inom Svenska kyrkan

Skicka en förfrågan till oss för att bli prenumerant, så kontaktar vi dig!

Bli prenumerant